Privacy verklaring

Privacy verklaring

i.v.m. de inwerkingtreding van de wet AVG (Algemene verordening gegevens- bescherming) per 25 mei 2018.

Wij waarderen het vertrouwen dat onze medewerk(st)ers, leveranciers, alsmede onze afnemers van onze Fiets Vierdaagse Arcen hebben. Met het oog op dat vertrouwen respecteren wij hun privacy bij de verwerking van hun (persoons) gegevens. In deze privacy verklaring wordt beschreven wie de verantwoordelijke is ten aanzien van de gegevens die wij over hen verzamelen, om welke (persoons)gegevens het gaat, wat wij daarmee doen en hoe u zelf controle houdt op het gebruik dat wij van die gegevens maken. Wie beheert de gegevens die wij over u verzamelen? Uw (persoons)gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Stichting Asperge Fiets Vierdaagse Arcen als verantwoordelijke.

Welke (persoons)gegevens worden verzameld? Wij verzamelen de gegevens die u ons vrijwillig verschaft op het moment dat u medewerk(ster), leverancier of afnemer wordt van Stichting Asperge Fiets Vierdaagse Arcen. Onder deze gegevens worden o.m. verstaan: titel, voor- en achternaam, geslacht, huwelijkse staat, geboortedatum, adresgegevens, BSN nummer, e-mailadres,kopie-identificatiebewijs,telefoonnummer,betalingsgegevens. Indien van toepassing, ook uw bedrijfsnaam, KvK-nummer, BTW nummer, order- en aflevergegevens.

Wat doet de Stichting met mijn (persoons)gegevens? De persoonsgegevens worden in principe alleen gebruikt ten behoeve van het (laten) uitvoeren van een personeels- en salarisadministratie, terwijl de afnemergegevens primair gebruikt worden om onze producten correct te kunnen (laten) aanleveren en om, indien noodzakelijk, met u in contact te kunnen treden wanneer zich calamiteiten voordoen of wanneer er specifieke wensen zijn op het gebied van het vervoer.

Aan wie geeft de Stichting Asperge Fiets Vierdaagse Arcen mijn (persoons)gegevens eventueel door? De Stichting Asperge Fiets Vierdaagse Arcen maakt in verband met het goed functioneren van haar bedrijf gebruik van de diensten van derden, zoals administratie- en belastingadvieskantoren, besteldiensten, IT- onderhoudsbedrijven, financiële instellingen. Deze dienstverleners ontvangen enkel de (persoons)gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen te verrichten diensten. Zij mogen uw (persoons)gegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden aanwenden of openbaar maken.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien of actualiseren? Het is belangrijk dat uw gegevens actueel en juist zijn. U heeft het recht om de gegevens die wij over u verzameld hebben op te vragen, daarin wijzigingen aan te brengen dan wel deze gegevens te (laten) verwijderen. U kunt daartoe rechtstreeks contact met ons opnemen op 077 473 13 34 of via een e-mail naar info@arcenevents.nl

Deze privacy verklaring is op 25 mei 2018 op onze website geplaatst. Wij behouden ons het recht voor ons privacy beleid te allen tijde te wijzigen.

i.v.m. de inwerkingtreding van de wet AVG (Algemene verordening gegevens- bescherming) per 25 mei 2018.

Wij waarderen het vertrouwen dat onze medewerk(st)ers, leveranciers, alsmede onze afnemers van onze Fiets Vierdaagse Arcen hebben. Met het oog op dat vertrouwen respecteren wij hun privacy bij de verwerking van hun (persoons) gegevens. In deze privacy verklaring wordt beschreven wie de verantwoordelijke is ten aanzien van de gegevens die wij over hen verzamelen, om welke (persoons)gegevens het gaat, wat wij daarmee doen en hoe u zelf controle houdt op het gebruik dat wij van die gegevens maken. Wie beheert de gegevens die wij over u verzamelen? Uw (persoons)gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Stichting Asperge Fiets Vierdaagse Arcen als verantwoordelijke.

Welke (persoons)gegevens worden verzameld? Wij verzamelen de gegevens die u ons vrijwillig verschaft op het moment dat u medewerk(ster), leverancier of afnemer wordt van Stichting Asperge Fiets Vierdaagse Arcen. Onder deze gegevens worden o.m. verstaan: titel, voor- en achternaam, geslacht, huwelijkse staat, geboortedatum, adresgegevens, BSN nummer, e-mailadres,kopie-identificatiebewijs,telefoonnummer,betalingsgegevens. Indien van toepassing, ook uw bedrijfsnaam, KvK-nummer, BTW nummer, order- en aflevergegevens.

Wat doet de Stichting met mijn (persoons)gegevens? De persoonsgegevens worden in principe alleen gebruikt ten behoeve van het (laten) uitvoeren van een personeels- en salarisadministratie, terwijl de afnemergegevens primair gebruikt worden om onze producten correct te kunnen (laten) aanleveren en om, indien noodzakelijk, met u in contact te kunnen treden wanneer zich calamiteiten voordoen of wanneer er specifieke wensen zijn op het gebied van het vervoer.

Aan wie geeft de Stichting Asperge Fiets Vierdaagse Arcen mijn (persoons)gegevens eventueel door? De Stichting Asperge Fiets Vierdaagse Arcen maakt in verband met het goed functioneren van haar bedrijf gebruik van de diensten van derden, zoals administratie- en belastingadvieskantoren, besteldiensten, IT- onderhoudsbedrijven, financiële instellingen. Deze dienstverleners ontvangen enkel de (persoons)gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen te verrichten diensten. Zij mogen uw (persoons)gegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden aanwenden of openbaar maken.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien of actualiseren? Het is belangrijk dat uw gegevens actueel en juist zijn. U heeft het recht om de gegevens die wij over u verzameld hebben op te vragen, daarin wijzigingen aan te brengen dan wel deze gegevens te (laten) verwijderen. U kunt daartoe rechtstreeks contact met ons opnemen op 077 473 13 34 of via een e-mail naar info@arcenevents.nl

Deze privacy verklaring is op 25 mei 2018 op onze website geplaatst. Wij behouden ons het recht voor ons privacy beleid te allen tijde te wijzigen.